Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde Reiseliv Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:
Prosessleiing

Jan Heggheim, prosessansvarleg
Fylkesdirektør for næring, fylkeskommunen
Jan.Heggheim@sfj.no


Styringsgruppa

Halvor Flatland 
Fylkesdirektør, Innovasjon Norge Sfj
halvor.flatland@innovasjonnorge.no

Christian Rekkedal
Landbruksdirektør, Fylkesmannen Sfj
christian.rekkedal@fmsf.no

Leif Øverland,
Konasernsjef fjord 1,
leif.overland@fjord1.no

Kristian B. Jørgensen,
Adm. dir. Fjord Norge
kristian@fjordnorway.no

Kari Pavelich,
Operasjef, Nordfjord
post@operanordfjord.no

Siv Merethe Stadheim,
Lufthamnsjef, Florø Lufthamn
siv.merete.stadheim@avinor.no


Medhjelpar frå Innovasjon Norge
Åsne Folstad,
Asne.Folstad@innovasjonnorge.no



Organisering Styringsgruppa iht program

Program

Aktørprogrammet
Berekraftprogrammet
Infrastrukturprogrammet

Prosjekt

Ekstremsport
Travelistics

Tiltak

Reiselivskonferansen 2011
Reiselivskonferansen 2012

Meldingar

Destinasjon Norge - regjeringens reiselivsstrategi lansert
Distriktssenteret med skryt til reiselivsplanen i Sogn og Fjordane

Aktivitetar

Reiselivsstrategi Sogn og Fjordane - april 2011

Rapportar

Supplement 4 - Korleis konkretisere arbeidet for eit berekraftig reiseliv?
Supplement 3 - Oppsummering av strategiworkshop Fjærland mai 2008
Supplement 2 - Oppsummering av Kreativ idé-lab våren 2008
Supplement 1 - Tre Scenariar for reiselivet i Sogn og Fjordane mot 2025
Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane 2010 - 2025

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune