Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:

Programstruktur

Vestlandsprogrammet er ei felles, fylkesovergripande satsing på programnivå, og handlingsplanen og organiseringa av Vestlandsprogrammet skal gjenspeile dette. 

Følgjande programområde er definert:

I    Rammebetingingar
    - Kapitaltilgang for bedrifter
    - Risikolån/risikoavlasting
    - Politisk påverknad
II   Næringsutvikling og FoU
    - FoU og kunnskapsbygging, samt tilrettelegging for næringsutvikling for dei prioriterte artane

 

Planlagde produksjonar og hendingar:
Gjennom arbeidet i Vestlandsprogrammet skal vi fokusere på aktivitetar som skal bistå næringa innan nye marine artar. Det vert gjort gjennom arbeide med dei fire programområda som er definert.
 
For kvar år vert det laga ein handlingsplan for hovedstrukturen i arbeidet.
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
 
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
Framdrift og læring:

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Økonomi i torskeoppdrett

Tiltak

Informasjonskonferansen i Bergen 14. februar 2009
Studentdeltaking på torskenettverksmøtet 2009

Meldingar

VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2010
Vestlandsprogrammet sett av midlar til post-harvest på blåskjel
Vestlandsprogrammet stør oppbygging av østersnæringa
Vestlandsprogrammet delfinansierer fire nye utviklingsprosjekt i 2009
11 søknadar til Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Årsrapport 2008 Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2009

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon
Sluttrapport Forprosjekt: Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet
Informasjonskonferanse for blåskjel 14/2 2009.
Studendeltagelse på torskenettverksmøtet 2009
Blue mussel farming - a comparison of the Norwegian and the Canadian industries
Vurdering av utvikling av nye artar i oppdrett og i bruk av offentlege verkemidlar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - finansieringsutfordringar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - nye artar
Vestlandsprogrammet - Strategiplan

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune