Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:
Programstyret sin aktivitet vert oppsummert gjennom møte, og ein har som mål å gjennomføra 3-4 møte i året. Mellom møta arbeider deltakarane i programstyret med aktivitetar som er knytt opp mot programstyret sine prioriteringar, og med felles målsetjing.

Sekretariatet var lagt til Bioforsk Njøs fram til 1.juli 2007. Etter dette er det lagt til Njøs næringsutvikling AS.


Mars 2006: Informasjon om prosjektet til media
desember 2008: Få med Innovasjon Norge i programstyret
 
Planlagde produksjonar og hendingar:
November 2005: Møte i programstyret
Desember 2005: Møte i programstyret
Februar 2006: Møte i programstyret
Mars 2006: Rapport om nye vekstar
Mai 2006: Møte i programstyret
 
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
Torbjørn Takle frå FMLA Sogn og Fjordane er leiar av programstyret, og arbeider tett saman med sekretariatet.
 
Årleg rapportering skjer like etter nyttår. Sekretariatet har ansvar for å samla inn omsetningsdata i desember.
 
Framdrift i arbeidet sikrar ein gjennom planar som vert lagde i møte og rapportrering der.
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
WTO-avtalen og redusert tollvern på frosne bringebær
Mindre forbruk av syltetøy og redusert pris på frosne bær
Lønsnivå på bærplukking
Rekruttrering av dyrkarar til næringa
 
Framdrift og læring:
Stein Harald Hjeltnes er sekretær for programstyret i frukt og grønt og leiar prosessane i regi av Njøs næringsutvikling AS.
Stein Harald er også tilsett 50% i Graminor.

e-post:
shh@njos.no
tlf: 957 34 576957 34 576

Program

Bringebær
Bær, andre
Eple
Grønsaker
Jordbær
Plomme
Poteter
Pære
Søtkirsebær

Prosjekt

2005: Nye Frukt- og bærkulturar
2010: ARENA frukt og bær
2010: SOGN FRUKTRUTE
2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat
2014: SORTSDATABASE
2016: POLLIVEST

Tiltak

2013: Kurs i pollineringsretta birøkt
AROMATERROIR
Plantevernmøte

Meldingar

Flott vekst i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane
Ikkje medhald frå LMD på ekstraordinær støtte til fruktlagera
God trend for frukt- og grøntomsetninga
Arenaprosjekt frukt og bær
Frukt og grøntsektoren held fram med fin vekst
Stor auke i verdien av frukt- og grøntproduksjonen i Sogn og Fjordane
Friske bær viktigaste produkt frå Sogn og Fjordane i 2005

Aktivitetar

Møte i programstyret for frukt og grønt 18.12.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 2.11.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 27.02.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 15.12.2017
Møte i programstyret for frukt og grønt 8.06.17
Møte i programstyret for frukt og grønt 14.03.17
Møte i programstyret for frukt og grønt 13.12.12
Programstyret for frukt og grønt, møte den 12.desember 2011
Møte i programstyret for frukt og grønt 27.05.2010
Referat frå møte i programstyret 17.12.09
Referat frå møte i programstyret for frukt og grønt 12.11.09
Programstyret for frukt og grønt styrkjer relasjonane til Innovasjon Norge
Møte i programstyret for frukt og grønt 7.12.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 4.11.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 29.08.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 21.11.2007
Møte i programstyret for frukt og grønt 8.12.2006
Møte i programstyret for frukt og grønt
Møte i programstyret for frukt og grønt 21.06.06
Pressemelding om satsing i hagebruket
< >

Rapportar

Årsrapport programstyret frukt og grønt 2009

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune