Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram Marin utdanning i øvre sjiktet


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Marin utdanning i øvre sjiktet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:
Aktivitetar

1. Etablere ein undervisningskonsesjon tilknytt Måløy vidaregåande skule

2. Opprette eit fond for rekrutteringstiltak, primært til oppdrettsnæringa

3. Bidra til å få på plass erstatning eller supplement til «MS Skulebas»

4. Initiere tiltak som kan bidra til å vidareutvikle marin utdanning ved Måløy vidaregåande skule

Planlagde produksjonar og hendingar:

Søknad om etablering av ein undervisningskonsesjon tilknytt Måløy vidaregåande skule er sendt Fiskeridirektoratet våren 2016.

Når denne vert godkjend, vil vi opprette fond for marin rekruttering og kompetanse (MAREKO)Koordinering, leiing og kvalitetssikring:

Prosjektleiar (PL):

Nærings- og kulturavdelinga v/ Lena Søderholm

Prosjektgruppe (PG):

Opplæringsavdelinga v/Sissel Brusegård

Måløy vidaregåande skule v/John Heimvik

Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag i Sogn og Fjordane (OKFH) v/Bjørn Kvalheim

Salmon Group v/Solveig Willis

Sogn og Fjordane fiskarlag v/Geir Magne RøysSpesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
Framdrift og læring:

Prosjekt

Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune