Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Plan og framdrift

Arbeidsplan og milepælar:
Årsplan for 2016
Er under arbeid. Frist for utkast 11/12 2015.


Årsplan for 2015
Sjå http://verdiskapingsplanen.no/


Plan 2014:
med frist 1/10 skal det utformast:
- 4-årig programplan m/ partnarskapsavtalar 
- årsplan for 2015

Planlagde produksjonar og hendingar:
Framdriftsplan - hovudmilepælar:

2016. Halvårsrapport

2018: Hovudrevisjon
Koordinering, leiing og kvalitetssikring:
System, metodar og rutinar for å kvalitetssikra prosessane leiing, ansvar, revisjon, rapportering, publisering, framdrift, etc. går fram av partnarskapsavtalane.
Sjå: http://verdiskapingsplanen.no/
Spesielle omsyn og kritiske suksessfaktorar:
Føringar:
  • Innsats skal bygge på prinsippa om samfunnsansvar
  • Innsats skal bygge på prinsippa om berekraftig utvikling

Kritiske suksessfaktorar:
  • Nasjonal og internasjonal politikk (EØS) må sikre gode rammevilkår
  • Vi må formalisere samarbeidet med kommunane
Framdrift og læring:
2015:
  • Sjå prosjekt "Gode arbeidsmetodar i verdiskapingsplanen"
Administrativt ansvarleg:
Fylkedirektør Jan Heggheim, Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune
e-post: jan.heggheim@sfj.no (905 66 623)

Prosessleiing
Lars Hustveit (lars.hustveit@sfj.no / 415 30 972)
Kristin Arnestad (for tida i permisjon)
Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Telefon til sentralbord: 5765 6100
Post: postmottak.sentraladm@sfj.no

Satsingsområde

A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"
A. Nyskaping i SF
B. Fornybar energi SF (seinare)
B. Landbruk SF (seinare)
B. Olje og gass SF
B. Reiseliv i SF
B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Gode mål
Industristrategi
Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
Fylkeskommunen vedtok 4-årig handlingsprogram i desember 2014
Fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen 11. juni 2014

Aktivitetar

Næringsforum 12. februar 2019
Næringsforum - sammøte med HNK 23. oktober 2018
Næringsforum 5. september 2018 i Førde
Næringsforum på Skei 5. april 2018
Næringsforum om Verdiskapingsplanen 15. februar 2018
"Beslekta mangfold" - work shop på Fylkeshuset
Næringsforum 24 oktober 2017 i Loen
Næringsforum 5. september
Møte om: Statusgjennomgang av verdiskapingsplanen
Næringsforum 15. juni 2017
Næringsforum 5. april 2017
Møte i Næringsforum 7. februar 2017
Næringsforum 29/11 2016
Næringsforum 25/8 2016
Næringsforum 5/2 2016 om kunnskapssatsinga
Møte for operativt ansvarlege 3-4/2 2016
Næringsforum 3. november 2015
Næringsforum i Måløy 2. september 2015
Møte i næringsforum 23/6 2015
Møte i næringsforum 14/4 2015 på Skei
< >

Rapportar

Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune