Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Målsetjinga er å auka verdiskapinga i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane.

Delmål 
- Auka Bama sitt kjøp frå fylket til 40 mill. kr. innan 2010
- Samla auka verdiskaping i sektoren til 120 mill. i 2015
 
Måldefinering og indikatorar:
Bama kjøpte varer frå Sogn og Fjordane for 20 mill. kr. i år 2000. Frå 2005 vert det registert verdi og tonnasje også for anna sal gjennom organisert omsetnad. Dette året var omsetnaden til Bama knapt 50% av samla verdi.

Etter at "Bamaprosjektet" vart avslutta i 2004, organiserte ein programstyret i frukt og grønt, og definerte mål for heile sektoren, total organisert omsetning av konsumvare og konservesråvare. I 2005 var denne verdien 60 mill. kroner. Ein har sett seg som mål å dobla denne verdien dei neste 10 åra.

Figuren viser årlege mål fram til 2015, og resultat for kvart av åra frå 2005 til 2014, for den samla omsetninga av frukt og grønt i Sogn og Fjordane.
Forventa effekt av resultata:
Ein forventar effekt av programmet i alle område der det er produksjon av frukt og grønt i fylket. Mottak som er tilknytta Bama vil ha den største veksten i alle fall dei fyrste åra. Andre mottak har satsing på andre grossistar og vidareforedling av lokale produkt.
 
Måloppnåinga vil gje svært positiv effekt for dei som bur i området gjennom synleg positive endringar i kulturlandskapet, auka mangfald av lokale produkt og lettare rekruttering til frukt- og grøntnæringa. 
Resultat:
Det var fin auke i 2006, medan 2007 vart eit dårlegare år i høve til det forventa. Dette hadde samanheng med svikt i morell-avlingane i Lærdal og problem med tunnelldyrkinga av bringebær. Frå 2008 har bringebær teke heilt av, og det skuldast primært dyrking av bringebær under plast til friskkonsum.
Stein Harald Hjeltnes er sekretær for programstyret i frukt og grønt og leiar prosessane i regi av Njøs næringsutvikling AS.
Stein Harald er også tilsett 50% i Graminor.

e-post:
shh@njos.no
tlf: 957 34 576957 34 576

Program

Bringebær
Bær, andre
Eple
Grønsaker
Jordbær
Plomme
Poteter
Pære
Søtkirsebær

Prosjekt

2005: Nye Frukt- og bærkulturar
2010: ARENA frukt og bær
2010: SOGN FRUKTRUTE
2014: Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat
2014: SORTSDATABASE
2016: POLLIVEST

Tiltak

2013: Kurs i pollineringsretta birøkt
AROMATERROIR
Plantevernmøte

Meldingar

Flott vekst i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane
Ikkje medhald frå LMD på ekstraordinær støtte til fruktlagera
God trend for frukt- og grøntomsetninga
Arenaprosjekt frukt og bær
Frukt og grøntsektoren held fram med fin vekst
Stor auke i verdien av frukt- og grøntproduksjonen i Sogn og Fjordane
Friske bær viktigaste produkt frå Sogn og Fjordane i 2005

Aktivitetar

Møte i programstyret for frukt og grønt 18.12.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 2.11.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 27.02.2018
Møte i programstyret for frukt og grønt 15.12.2017
Møte i programstyret for frukt og grønt 8.06.17
Møte i programstyret for frukt og grønt 14.03.17
Møte i programstyret for frukt og grønt 13.12.12
Programstyret for frukt og grønt, møte den 12.desember 2011
Møte i programstyret for frukt og grønt 27.05.2010
Referat frå møte i programstyret 17.12.09
Referat frå møte i programstyret for frukt og grønt 12.11.09
Programstyret for frukt og grønt styrkjer relasjonane til Innovasjon Norge
Møte i programstyret for frukt og grønt 7.12.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 4.11.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 29.08.08
Møte i programstyret for frukt og grønt 21.11.2007
Møte i programstyret for frukt og grønt 8.12.2006
Møte i programstyret for frukt og grønt
Møte i programstyret for frukt og grønt 21.06.06
Pressemelding om satsing i hagebruket
< >

Rapportar

Årsrapport programstyret frukt og grønt 2009

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune