Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprogram Marin utdanning i øvre sjiktet


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Marin utdanning i øvre sjiktet
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Overordna mål for delprogrammet:Utvikle ei attraktiv fagutdanning på vidaregåande skule retta inn mot verdikjedene i sjømatnæringane. A1 Etablere ein undervisningskonsesjon tilknytt Måløy vidaregåande skule A2 Opprette eit fond for rekrutteringstiltak, primært til oppdrettsnæringa A3 Få på plass ordning som kan erstatte eller supplere «MS Skulebas»A4 Initiere tiltak som kan bidra til å vidareutvikle marin utdanning ved Måløy vidaregåande skule (t.d. tettare kontakt med FoU-miljø og med næringa)Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Prosjekt

Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune