Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:
Hovudmål
Brutto 500 (netto 100) nye arbeidsplassar årleg i Sogn og Fjordane.

Måloppnåing føreset m.a. at vi får større del av dei ekspansive tenesteytande næringane.
Måldefinering og indikatorar:
Hovudmålet vert brote ned for å følgje med på utviklinga i ulike bransjar, særleg utviklinga innan bransjesatsingane i planen. Når det gjeld primær- og sekundærnæringane, vil vi også kople tala til ringverknadsindikatorar.

Arbeidsplassutvikling knytt til tema i verdiskapingsplanen:
Tal nyetableringar
Offentleg kunnskapsproduksjon
Kunnskapsintensiv forretningsmessig tenesteyting
Fornybar energi
Olje og gass
Reiseliv
Sjømatnæringar
Landbruk
Industri (nærare def. i industristrategi)

Indikatorane er meint som støtte for vurderingar.  Vi overvåker utviklinga, men kan ikkje på dette nivået dokumentere klar samanheng mellom innsats og registrert utvikling.
Forventa effekt av resultata:
Forventa effekt av arbeidet: Folketalsutvikling i fylket
Måltal for 2025: Ikkje sett 

Det er naturleg at folketalsutviklinga i ulike deler av fylket vert vurdert.
Resultat:
Oppdatert graf for arbeidsplassutvikling:
Administrativt ansvarleg:
Fylkedirektør Jan Heggheim, Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune
e-post: jan.heggheim@sfj.no (905 66 623)

Prosessleiing
Lars Hustveit (lars.hustveit@sfj.no / 415 30 972)
Kristin Arnestad (for tida i permisjon)
Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Telefon til sentralbord: 5765 6100
Post: postmottak.sentraladm@sfj.no

Satsingsområde

A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"
A. Nyskaping i SF
B. Fornybar energi SF (seinare)
B. Landbruk SF (seinare)
B. Olje og gass SF
B. Reiseliv i SF
B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Gode mål
Industristrategi
Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
Fylkeskommunen vedtok 4-årig handlingsprogram i desember 2014
Fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen 11. juni 2014

Aktivitetar

Næringsforum 12. februar 2019
Næringsforum - sammøte med HNK 23. oktober 2018
Næringsforum 5. september 2018 i Førde
Næringsforum på Skei 5. april 2018
Næringsforum om Verdiskapingsplanen 15. februar 2018
"Beslekta mangfold" - work shop på Fylkeshuset
Næringsforum 24 oktober 2017 i Loen
Næringsforum 5. september
Møte om: Statusgjennomgang av verdiskapingsplanen
Næringsforum 15. juni 2017
Næringsforum 5. april 2017
Møte i Næringsforum 7. februar 2017
Næringsforum 29/11 2016
Næringsforum 25/8 2016
Næringsforum 5/2 2016 om kunnskapssatsinga
Møte for operativt ansvarlege 3-4/2 2016
Næringsforum 3. november 2015
Næringsforum i Måløy 2. september 2015
Møte i næringsforum 23/6 2015
Møte i næringsforum 14/4 2015 på Skei
< >

Rapportar

Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune