Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde VestMarin


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Mål og resultat

Mål:

I 2007 skal VestMarin jobbe innan desse hovudtema (nærare detaljer i handlingsplanen i dokumentarkiv)

  1. Vestlandsrådet (politiske saker)

  2. Kompetanse og rekruttering

  3. Felles stand for Vestlandet under Aqua-Nor

  4. Marin forsking og klyngeutvikling

  5. Internasjonalt arbeid

  6. Forvaltning og areal for havbruk

  7. Nye oppdrettsartar, produksjonsmetodar og bioøkonomi

Måldefinering og indikatorar:
Forventa effekt av resultata:
Resultat:

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Innovasjon i fiskeflåten

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Midlar til marine prosjekt frå VestMarin 2013
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Aktivitetar

Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Rapportar

Nøkkeltall Vestlandet 2017
Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter
Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet
Rapport - nokre vilkår for innovasjoner i fiskeflåten 2013

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune