Statusrapport for:


Tiltaket


Tjovura
(akronym)

Tjovura
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 984

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2008 > Tjovura

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2008
År godkjent: 2008
År oppstarta: 2008
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
opplevsf, reiseliv, tourism

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.tjovura.no/index.php


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Tjovura DA er eit nystarta selskap som har som formål å drive guiding og tilrettelegging av naturopplevingar. Vårt basisområde er den gigantiske tjovura i Stardalen i Jølster.

Kontaktinformasjon:
 
Tjovura DA
c/o Emil Ulvin Davidsen
6843 Skei i Jølster
Tlf: 92 68 36 26
post@tjovura.noBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Tjovura DA fekk kr 37.000 av program opplevingsnæringar av 2008-potten.

Tjovura er ei gigantisk steinur som har vorte til ved at fjellet ovanfor har rasa ut ein gong for lenge sidan.  Inne mellom desse steinane, store som hus, er det mange spennande gangar, holer og formasjonar.

Her har vi tilrettelagt ei unik naturoppleving, urvandring, der vi bevegar oss rundt omkring i ura. Segna seier at det på 1700 talet var nokre tjuvar som gøymde seg i ura. Les meir i "Historien om tjuvane"
Ein tur i Tjovura for å prøve nokre av våre aktivitetar kan vere idear for skular, blåturar, utdrikkingslag osv.
 
 STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak Tjovura