Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Statusrapport Oppsummering av fjordøkologi og vannkraftutbygging - Sognefjorden


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 07.08.2014
 

I samband gjennomføringa av AHA! prosjektet, har Uni Reseach og Universitetet i Bergen på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune laga eit dokumentasjonsgrunnlag for kunnskapsstatus om fjordøkologi og vasskraftutbygging i Sognefjorden.
Kunnskap om fjordøkologi og korleis vasskraftutbygging påvirker denne er, sett i samband med den store vasskraftutbygginga i Sognefjorden, eit oversett tema. Rapporten er ei samanstilling av den kunnskapen som er tilgjengeleg om Sognefjorden spesielt. Sidan dette er avgrensa, inneheld rapporten også meir generell kunnskap om fjordar, opparbeida ved undersøkingar av andre fjordsystem og referert til der dette kan samanliknast og overførast til Sognefjorden.

Produsentar:
Forfattarar:
Anders F. Opdal, Uni Computing, Uni Reseach
Dag L. Aksnes, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen (UiB)
Øyvind Fiksen, Uni Reseach og UiB


Utgitt dato: 10. desember 2013

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

Kode og nøkkelord:
Fjordøkonligi
Vannkraftutbygging

Dokument til nedlasting:

Sognefjorden -oppsummering 2013.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune