Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Statusrapport Statusrapport for Sognefjorden


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 31.10.2011
 

I samband med oppstart av AHA! (Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting) har SINTEF Fiskeri og Havbruk utabeida denne samanstillinga av informasjon om "marine aktivitetar" i Sognefjorden.

Hovedmålet for AHA! er å utvikle en modell for kunnskapsbasert akvakulturforvaltning, på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå og forvaltningsorgan.

Ein heilskapeleg kunnskapsbasert forvaltning krev ein oversikt over kunnskapen som allereie finns, og Sogn og Fjordane fylkeskommune lyste ut ein anbodskonkuranse for innsamling av relevant kunnskap i/om Sognefjorden.

Produsentar:
SINTEF Fiskeri og havbruk AS i samband med NINA.
Kontaktpersonar:

SINTEF Fiskei og havbruk AS: Roar Solbakken
NINA: Kjetil Hindar

Utgitt dato: 20. september 2011

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

Kode og nøkkelord:
Statusrapport, Sognefjorden, Forsking, Undersøkingar
Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune