Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna Supplement 4 - Korleis konkretisere arbeidet for eit berekraftig reiseliv?


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 15.06.2011
 

Føremålet med notatet er å vise meir konkret kva berekraftig reiseliv kan innebere for reiselivsutviklinga i Noreg, med eksempel frå arbeidet med strategisk reiselivsplan i Sogn og Fjordane og elles dei ulike debattane Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane har delteke i dei siste åra omkring kva berekraftig reiseliv kan innebere.

Forskingssenteret for berekraftig reiseliv i Sogndal får stadig spørsmål om kva betyr ”eigentleg” berekraftig reiseliv; kva inneber dette meir konkret?

Dette notatet er laga med utgangspunkt i eit innspel frå Vestlandsforsking til strategisk reiselivsplan for Sogn og Fjordane som Sogn og Fjordane fylkeskommune og reiselivet i Sogn og Fjordane har utarbeidd med hjelp frå Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Konkretiseringane som står i dette notatet må sjåast opp mot den konkrete samanhengen dei inngår i; nemleg utfordringar som er særprega for Sogn og Fjordane og korleis debatten omkring reiselivsutviklinga er skrudd saman i dette fylket.

For andre fylke og elles andre typar samanheng vil debatten om berekraftig reiseliv kunne arte seg annleis; men vi håper likevel dette notatet kan vere med å gjere debatten om berekraftig reiseliv meir oversiktleg og konkret.

Sogndal, 21. desember 2009

Produsentar:
Carlo Aall
Forskingsleiar
Vestlandsforsking


Ståle Brandshaug
Prodekan ved Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv
Høgskulen i Sogn og Fjordane


Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal • Tlf.: 906 33 600 • Faks: 947 63 727

Utgitt dato: 21. desember 2009

ISBN: 0804-8835

Forankra til: Reiseliv Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:
reiselivsf, berekraft, vestlandsforsking

Dokument til nedlasting:

Supplement 4 - Korleis konkretisera arbeidet for eit berekraftig reiseliv.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune