Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna Supplement 3 - Oppsummering av strategiworkshop Fjærland mai 2008


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 15.06.2011
 

Dette er en oppsummering av hovedresultatene fra strategiworkshopen som ble gjennomført med reiselivsplanen i Sogn og Fjordane si styringsgruppe og referansegruppe 13. – 14. mai 2008 i Fjærland.

Det var utarbeidet tre ulike fremtidsbilder som utgangspunkt for workshopen, som er presentert i et eget notat "Tre scenarier for reiselivet i Sogn og Fjordane mot 2025".

Strategiworkshopen danner sammen med idélabene, som ble gjennomført i april 2008 (se egen oppsummering), innspill til sentrale tema i reiselivsplanen og FoU-tiltak i VRI reiseliv, Sogn og Fjordane.


Målet med reiselivsplanen er at den skal være et levende plandokument og være bredt forankret i fylket. Dette er forsøkt gjort gjennom en åpen og bred prosess, og ved å involvere så mange som mulig i arbeidet.


Denne oppsummeringen er satt sammen av resultatene fra plenumsdiskusjonene og de tre gruppene som arbeidet parallelt under workshopen.

Vi har forsøkt å ivareta bredden og mangfoldet i innspillene, men vi har i noen tilfeller forsøkt å lage en enhetlig fremstilling. Dette gjelder særlig under utkast til overordnete mål og overordnet strategi.

Produsentar:
Prosjektleder for reiselivsplanen, og koordinator for strategiworkshopen, har vært Ståle Brandshaug ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Idé og gjennomføring av workshopen har vært ved William Fagerheim og Eirikur Ingolfsson fra Foresight Norge AS.

Utgitt dato: 26. mai 2008

Forankra til: Reiseliv Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:
reiselivsf, foresight

Dokument til nedlasting:

Supplement 3 - Oppsummering av stratgeiworkshop for styringsgruppa og referansegruppa.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune