Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna Supplement 2 - Oppsummering av Kreativ idé-lab våren 2008


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 15.06.2011
 

I forbindelse med arbeidet med reiselivsplanen for Sogn og Fjordane ble det gjennomført fire idélaber i ulike deler av fylket våren 2008: Fretheim Hotel, Flåm 8. april Skei Hotel, Skei 9. april Quality Hotel Florø, Florø 10. april Leirvik Kro og Motell, Leirvik 17. april. Her er ei oppsummring.

Disse idélabene ble gjennomført under forutsetning av en tidsramme på fire timer, med unntak av den i Leirvik som ble gjennomført i løpet av to timer og ett kvarter (redusert omfang).

Hensikten med idélabene var å få innspill til reiselivsplanen og VRI reiseliv innenfor fire spesifikke områder:

  • Fokus på fremtidens reiseliv:
  • Produktet, kunden og motivasjonen til reiselivsaktørene Ambisjon og mål for fremtidens reiseliv
  • FoU- og kunnskapsbehov
  • Handlingsalternativer
Vårt fokus har vært å legge til rette for brainstorming og på denne måten få opp idé-mangfoldet til hvordan reiselivet kan utvikles fremover.

Vi har i oppsummeringen lagt liten vekt på å prioritere mellom ideene (selv om vi også i prosessen hadde oppgaver som handlet om å velge ut de viktigste ideene). Det preger derfor måten vi presenterer resultatene fra idélabene på.

Vi har lagt vekt på å vise mangfoldet av ideer som kom opp uten å prioritere mellom dem. Der det er relevant, har vi også pekt på forskjeller mellom ytre og indre deler av Sogn og Fjordane.

Det vi har gjort er et forsøk på å kategorisere ideene som kom opp innenfor hvert av temaområdene. Vi har derfor vært nødt til å plassere ideene iht en kategori, men ser selvsagt at ideer kan plasseres innenfor flere kategorier.

Horisonten for idélabene har vært 2025. Det betyr at vi har oppfordret deltagerne til å være spenstige i sine ideer for fremtidens reiseliv på den ene siden og å legge vekt på realisme og relevans for dagens reiseliv på den annen side.

Oppsummeringen fra idélabene skal ikke bare være innspill til videre arbeid med reiselivsplanen, men den skal også fungere som underlag til strategiworkshopen som gjennomføres med styringsgruppen og referansegruppen i reiselivsplanen 13. – 14. mai.

Produsentar:
Prosjektleder for reiselivsplanen, og koordinator for idélabene, har vært Ståle Brandshaug.

Idé og gjennomføring av idélabene har vært ved William Fagerheim og Eirikur Ingolfsson fra Foresight Norge AS.

Ståle Brandshaug gjennomførte idélaben i Leirvik.

Utgitt dato: 8. mai 2008

Forankra til: Reiseliv Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:
reiselivsf

Dokument til nedlasting:

Supplement 1 - Oppsummering av kreativ idelab Flåm Skei Florø og Leirvik.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune