Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Sluttrapport Forprosjekt: Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 17.03.2009
 

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettartar har nå motteke sluttrapporten frå forprosjektgruppa som har arbeidd fram ein plan for eit hovudprosjekt for vidare utviklinga av blåskjelnæringa på Vestlandet.

Hovudprosjektplanen er utarbeidd i nær dialog med representartar frå blåskjelnæringa.  Planene har peika på fire fokusområde:
1) Produksjon av kvalitetskjel
2) Post harvest
3) Utvile gode offentlige rammebetingelser
4) Formidling av kunnskap
 
Under kvart av desse er det lista ulike tiltak og aktivitetar.

Produsentar:

Vestlandsprogrammet har sett ned følgjande arbeidsgruppe for forprosjektet:
Lena Søderholm, Sogn og Fj. fylkeskommune (leiar)
Tor Kr. Stevik, Oldermanngruppen
Ketil Hagen, Fjord Shell Norway
Trude Nordli, FHL
Egil Henning Ytrøy, Innovasjon Norge

Utgitt dato: 13. mars 2009

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:
blåskjel, vestlandet

Dokument til nedlasting:

Forprosjekt Sluttrapport om Program for blåskjellnæringa.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune