Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Informasjonskonferanse for blåskjel 14/2 2009.


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 11.03.2009
 

Hordaland blåskjelldyrkarlag arrangerte ein informasjonskonferanse med inviterte deltakarar (dyrkarar, FoU-miljø og forvaltning) frå store deler av landet.

Vestlandsprogarmmet for nye oppdrettsartar delfinansierte informasjonskonferansen, og ein enkel sluttrapport ligg nå føre.

Hovudmålsetjinga med konferansen var å gje dei einskilde dyrkararne informasjon nok til å planlegge registrering av biomasse og planlegge austil til våren.
 
Også resultat frå Vestlandsprogrammet sitt forprosjektet "Blåskjel i Vest" vart presentert på møtet.

Produsentar:

Utgitt dato: 9. mars 2009

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:
Vestlandsprogarmmet, konferanser

Dokument til nedlasting:

Blåskjelmøte Bergen 140209.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune