Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Evalueringsrapport Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - nye artar


Publisert av Andrine Aase (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.02.2007
 

I samband med forprosjektet for Vestlandsprogrammet er det foretatt ein gjennomgong av tretten artar: Torsk, kveite, flekksteinbit, piggvar, lysing, hyse, sei, blåskjell, stort kaskjell, flatøsters, hummer, kråkebollar og berggylte.

Gjennomgongen av artane omfattar status, potensial innan marknad og økonomi, operasjonelle utfordringar, regionale fortrinn og forskings- og utviklingsbehov. Artane er kategorisert i fire ulike kategoriar basert på potensial og seks artar er forslått for spesiell oppfølging mot kommersialisering i Vestlandsprogrammet: Torsk, flatøsters, hummer (landsbasert), kamskjell (halvbeite), kveite og blåskjell.

Næringsmål, tiltak og ei mogleg førstehandsomsetning i 2010 er antyda for kvar av dei seks artane. På basis av ei førstehandsomsetning på 875 millionar kroner i 2010 samla for dei seks artane er ein verdiskaping i form av bidrag til BNP og antal årsverk beregna, inkludert ringverknadar i andre næringar.

Produsentar:

Utgitt dato: 1. mai 2006

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:

Dokument til nedlasting:

Bakgrunnsdokument - nye artar.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune