Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Plan Program opplevingsnæringar 2005-2008


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 16.08.2006
 

Programstyret for program opplevingsnæringar leverte sin plan for programmet den 2. juni 2006. Planen definerar mellom anna målsetjingar, opplevingsnæringar og forankring i fylkesplanen. Hovudutvalet for plan og næring reduserte i møte den 20. juni budsjettet frå 5,4 til 1,7 mill kroner.

Vidare i planen har programstyret delt dei aktuelle tiltaka som ligg føre som søknader eller forslag, inn i matopplevingar, kulturopplevingar, naturopplevingar og "alle" typar opplevingar. For kvar gruppe er tiltaka/forslaga vidare delte inn i bedriftsretta tiltak, fellestiltak og infrastruktur.
 
Programstyret har definert avgrensingar, kva type tiltak ein vil støtta, som føringar på seg sjølv, og korleis programstyret vil arbeida.
 
Som vedlegg til planen ligg forslag på tiltak/prosjekt/søknader på kr 5,4 mill.
 
Planen kan ikkje karakteriserast som ein strategisk plan besert på analysar, men heller ein plan som prøver å taka omsyn til føringar frå parntarskapen og innkomne søknader. Om dette er vegen å gå, vil kanskje tida visa.

Produsentar:

Programstyret ved Harry Mowatt (leiar), Marit Hjortung, Per Ingolv Nygård, Sjur Sekse, Arne Monrad Johnsen, Christian Rekkedal, Noralv Distad, Eli Førde Aarskog, Lars Hustveit

Utgitt dato: 2. juni 2006

Forankra til: Opplevingsnæringar

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv

Dokument til nedlasting:

Programplan opplevingsnæringar av 02062006.doc


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune