Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 30.06.2015
 

Prosjektet "Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg" har produsert ei handbok der praktiske erfaringar frå prosjektet er samla.

Varierande og ustabil yngelproduksjon er kjend av marine yngelprodusentar, og er ein faktor som hemmer utviklinga av nye marine artar. NIVA har vore FoU parnar i prosjektet der produsentar av m.a.  kveite, tosk og leppefisk har gjennomført målingar av vasskvaliteten i sine anlegg og sett på kva t.d. ulik filtrering av inntaksvatn kan bety.

Produsentar:
NIVA v/Ole-Kristian Hess-Erga og Åse Åtland
NMBU v/Bjørn Olav Rossland
Skretting
Sterling White Halibut
Atlantic Cod Farms
Fjord Gadus
Nordic Halibut
Marine Harvest labrus
Sande Seafarm Production

Utgitt dato: 16. juni 2015

ISBN: 978-82-577-6615-3

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:
Vannkavalitet
marin yngel
VestMarin
yngelproduksjon

Dokument til nedlasting:

NIVA Håndbok Yngelprod.pdf_web.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune