Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Statusrapport Masteroppgåve om overvaking av sjøaure i Aurlandsvassdraget


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 10.03.2015
 

Gjennom å nytte akustiske merker har ein mastergradsstudent kartlagt vandringa til yngel av vill sjøaure i Aurlandsvassdraget.

Rune Lunde fullførte si prosjekt til mastergrad ved NMBU i desember 2014. Data til arbeidet vart samla inn gjennom KUSTUS-prosjektet som Sogn og Fjordane fylkeskommune er med å finansiere.

Ved å plassere ut lyttestasjoner i Vassbygdvatnet, i elvene som fører til og frå vatnet samt i fjorden, har Lunde kartlagt vandringsmønsteret til grupper av yngel som vart merka ved fire ulike tidspunkt.

Produsentar:
Rune Lunde, mastergradsoppgåve ved NMBU på Ås des. 2014

Utgitt dato: 1. desember 2014

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

Kode og nøkkelord:
masteroppgave
master thesis
karlegging
aure
ørret
akustiske merker
Aurland

Dokument til nedlasting:

Thesis.rune.lunde(1).pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune