Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Vandringsåtferd hjå laksesmolt frå Lærdalselvi


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 07.01.2015
 

Ved hjelp av akustiske merker er utvandringstidspunkt og opphald i Sognefjorden kartlagt for smolt frå Lærdalselvi i 2013. Kartlegginga omfatta både avkom frå villfisk og klekkeriprodusert smolt.

I 2013 var ein auke i vassføringa den utløysamde faktoren for utvandring, og smolten gjekk ut på to topper: rundt 7. mai og 19. mai var om lag 90 % av smolten vandra ut av elva. Det var ingen skildnad i utvandringa mellom klekkeri- eller villsmolt.

Både klekkkeri- og villsmolt hadde relativt kort opphaldstid i utløpsområdet, og søkt raskt utover Lærdalsfjorden og vidare utover Sognefjorden mot kysten. Laksesmolten brukte om lag 10-14 dagar på å kome seg ut av Sognefjorden.

Produsentar:
INAQ AS v/Henning Andre Urke

Utgitt dato: 1. desember 2014

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

Kode og nøkkelord:
Lærdalselva
Vandringsåtferd
Smolt
Villaks
Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane

Dokument til nedlasting:

2013_Sluttrapport_GyroLus_011213.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune