Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Evalueringsrapport Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 22.12.2014
 

Vestlandssamarbeidet VestMarin har fått kartlagt status for makroalgar i Norge i 2010. bakgrunnen var å skaffe seg ein oversikt over dei mange initiativa til prosjekt innan makroalgar.

Rapporten gjev eit oversyn over ulike prosjekt fram til 2010 og ei oversikt over bedrifter og kompetansemiljø som var involverte. Vidare her rapporten sett litt på ulike bruksområder, og gjev ei anbefaling på vidare strategi for å styrke arbeidet med makroalgar på vestlandet.

Produsentar:
Blue Planet AS
PO Box 8034, 
4068 Stavanger

Utgitt dato: 1. februar 2011

Forankra til: VestMarin

Kode og nøkkelord:
makroalgar
tare
prosjekt
Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune