Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Annonsering Utlysing av midlar program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 10.03.2008
 

Program opplevingsnæringar lyser ut midlar til gode tiltak retta mot opplevingsnæringane. Søknadsfrist er 11. april. Prioriterte område er festivalar, arrangement, kulturformidling, kompetansehevande tiltak, marknadstiltak, produktutvikling, infrastruktur, møteplassar og nettverk

Dei som kan søke er offentlege og halvoffentlege institusjonar, lag, organisasjonar og bedrifter i Sogn og Fjordane.

Søknad skal sendast til Sogn og Fjordane fylkeskommune innan 11. april 2008.

Søknadsskjema og informasjon om programmet er å finna på fylkeskommunen si heimeside: http://www.sfj.no 

Dokumenta kan også lastast ned direkte frå denne meldinga. Sjå vedlegga.

For meir informasjon kontakt:
 

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arne Monrad Johnsen
Mobil: 41 53 09 78

Forankra til: Opplevingsnæringar

Kode og nøkkelord:  opplevsf, reiseliv

Dokument til nedlasting:

Retningslinjer-program-opplevingsnæringar-2008.pdf
Søknadsskjema program opplevingsnæringar 2008.doc


Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune