Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Innovasjon i offentleg sektor


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 31.10.2014
 

Forskingsrådet har nett publisert sin nye rapport om innovasjon i offentleg sektor, som er ein policy, eller retningslinjer, for arbeidet deiras på dette området. Innovasjon i offentleg sektor handlar ikkje berre om dei offentlege aktørane, men også om både privat sektor, frivillig sektor og akademisk sektor. Her finn du rapporten til nedlasting.

Arvid Hállen, Administrerende direktør i Forskingsrådet, skriv i føreordet til rapporten:

"Offentlig sektor har de siste tiårene gjennomført en rekke store reformer. Det foregår mye, smått og stort, som med rette kan kalles «Innovasjon i offentlig sektor».

Samtidig vet vi at kravene til fleksibilitet og tilpasninger vil øke i årene framover. Teknologiutviklingen alene bidrar til at befolkningens forventninger til offentlige tjenester endrer seg raskt.

Denne policyen avklarer hvordan Forskningsrådet ser sitt bidrag til «Innovasjon i offentlig sektor» i dag. Det har blitt til etter en omfattende dialog med andre interessenter, og vi takker for
mange verdifulle innspill.

Dokumentet er likevel ikke det endelige svaret på hvilke virkemidler vi trenger for å fremme slike prosesser eller hvordan samhandlingen bør være med andre aktører. Etter hvert som vi skaffer oss flere erfaringer, vil policyen bli
utviklet videre.

Grunntanken i dokumentet er å styrke kunnskapsflyten i triangelet mellom forskning, praksis og utdanning. Vi
har sterke helse - og samfunnsfaglige miljøer, og verdensledende bedrifter og grunnforskningsmiljøer på teknologisiden.

Men koblingen er ikke god nok. Vi har forskningsbasert utdanning, men trenger mer praksisnær forskning.

I begrepet «innovasjon i offentlig sektor» møtes og kobles flere strømmer i norsk kunnskapsproduksjon med erfaringer fra nærings- og teknologiutvikling og gryende sosialt entreprenørskap.

Forskning kan styrke systematikken i innovasjonsprosessene. Forskningens bidrag kan både være å drive fram innovasjon og å skaffe kunnskap som kan kvalitetssikre tjenesteutvikling og legge grunnlaget for innovative anskaffelser"

Forankra til: RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

 

Dokument til nedlasting:

Innovasjon i offentleg sektor - policy for Forskingsrådetets arbeid anno 2014.pdf


Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune