Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Annonsering Utlysing av midlar til FoU frå dei regionale forskingsfonda - infohefte for Sogn og Fjordane


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 19.03.2014
 

Her finn du eit infohefte om utlysingar av midlar til FoU-prosjekt frå Regionalt forskingsfond Vestlandet, og om fellesutlysingar med andre regionale forskingsfond. Heftet er spesielt mynta på søkjarar frå Sogn og Fjordane. Det er utlysingar innan fleire tema. Aktuelle søkjarar er bedrifter og kommunale aktørar.

Fyrste søknadsfrist: 9. april 2014

Desse tema er aktuelle for bedrifter:

 • Berekraftig naturressursutnytting
 • Energi og teknologi (fellesutlysing med andre fondsregionar)
 • Berekraftig matproduksjon, grøn og marin sektor
 • Energi
 • Reiseliv

Aktuelle tema for kommunar:
 • Kommunal tenesteproduksjon (fellesutlysing)
 • Berekraftig naturressursutnytting
 • Energi og teknologi (fellesutlysing med andre fondsregionar)
 • Offentlege (kommunale) utviklingsoppgåver på Vestlandet

Det er også løpande utlysing av kvalifiseringsstøtte innan desse tema:
 • Berekraftig matproduksjon
 • Energi
 • Reiseliv
 • Offentlege (kommunale) utviklingsoppgåver

Fullstendig utlysingstekst på nettsida til Regionalt forskingsfond Vestlandet.


Søknadsfristen no er 9. april kl. 13.00. Neste søknadsfrist er 15. oktober 2014.

For meir informasjon

Arne Monrad Johnsen 
seniorrådgjevar FoU
Sekretariatet for Regionalt forskingsfond Vestlandet
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Næringsavdelinga
mobiltelefon: 415 30 978
e-post: arne.monrad.johnsen@sfj.no

Forankra til: RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

 

Dokument til nedlasting:

Regionale forskingsfond - utlysingar våren 2014 - SFv2.pdf


Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune