Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Forskingsmeldinga 2013


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 10.05.2013
 

Forskingsmeldinga vart lagt fram som tilråding frå Kunnskapsdepartementet 8. mars 2013, og godkjent i statsråd same dag (Regjeringa Stoltenberg II). Saka er til behandling i kyrke-, utdannings- og forskingskomiteen. Det var ei stor høyring i komiteen den 8. april. Komiteen skal ha ferdig si innstilling den 3. juni 2013.

Utfordringa for Sogn og Fjordane ligg fyrst og fremst i bruken av meldinga og å sjå kva moglegheiter som finst i meldinga for fylket. 

Me må finne finne ut kva me skal gjera for å utnytta maksimalt desse moglegheitene. Kunsten kan vera å sjå på forskingsmeldinga og dei statlege løyvingane til forsking som ein konkurransepott, som me skal bli best moglege til å kjempa om.

Forankra til: RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:  Kunnskapsdepartementet forskingsmeldingen kd

Dokument til nedlasting:

Forskingsmeldinga 2013 - Lange linjer - kunnskap gir muligheter.pdf


Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune