Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Annonsering Søknadsfrist RFF Vestlandet i april 2013


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 05.03.2013
 

Det er no ope for å søkje om hovudprosjekt innan tema berekraftig matproduksjon, reiseliv og offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet, med søknadsfrist 10. april kl 13:00. For forprosjekta er det løpande søknadsfrist.

Søknadsfrist hovudprosjekt: 10. april 2013

Hovudprosjekta vert kalla "regionale bedriftsprosjekt" innan tema berekraftig matproduksjon og reiseliv, og "regionale offentlege prosjekt" innan offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet.

Begge desse prosjekttypane siktar seg inn mot større prosjekt, med inntil kr 1 mill i støtte frå RFF Vestlandet i 3 år. Støttesatsen er ulik.
 

Nytt i år er at søknader om regional regional kvalifiseringsstønad (forprosjekt) kan sendast inn fortløpande. Her kan det søkjast innan tema Bærekraftig matproduksjon, Energi, Reiseliv og Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet.

HER ER UTLYSINGA

På nettsida til RFF Vestlandet finn du også handlingsplanen for 2013, under "sentrale dokumenter".

Forankra til: RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:  rffv utlysing 2013 fou forsking søknad innovasjon frist arnjoh
Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune