Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende God trend for frukt- og grøntomsetninga


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 25.02.2011
 

Sidan 2005 har det vore relativt jamn vekst i frukt og grøntomsetninga i fylket. Det var ein liten nedgong frå 2009 til 2010, men om ein ser attende frå 2005, er trenden framleis stigande, og meir stigande enn målkurva.Grafen over viser god vekst sidan 2005. I 2010 var resultatet litt under målet.


Grafen over viser at det er bringebær som dominarar, og at veksten sidan 2008 primært skuldast auka bringebæromsetnad. Dette gjeld fyrst og fremst bringebær til friskkonsum.

Forankra til: Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

 
Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune