Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Vestlandsprogrammet sett av midlar til post-harvest på blåskjel


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 29.04.2009
 

Vestlandsprogrammet har på sitt møte den 14. april 2009 vedteke å sette av kr. 200 000 til eit forprosjekt på transport og lagring av blåskjel.

Forprosjekt: 1. juni 2009
forprosjekt: 31. desember 2009

Med utgangspunkt i rapporten "Programplan for utvikling av blåskjelnæringa på Vestlandet" (SINTEF Fiskeri og Havbruk februar 2009) har Vestlandsprogrammet sett at den viktigaste aktiviteten for oppfølging vil vere temaområde "post-harvest". Særleg fokus vil vere transport og utvikle kunnskap og erfaringar om dette.
 
Det er difor beslutta å sette av midlar til eit forprosjekt på dette i 2009. Forprosjektet skal innehalde litteraturstudier, intervju med "norske" erfaringar og også kontakt med internasjonale miljø (t.d. New Zealand) om erfaringer og metodikk som er gjort her.

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:  Vestlandsprogrammet, blåskjel
Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune