Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Vestlandsprogrammet stør oppbygging av østersnæringa


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 21.04.2009
 

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar har beslutta å gje delfinansiering til prosjektet "Effektiv dyrkingsteknologi av konsumøsters". Søknaden vart registrert i 2008 og etter dialog med søkjer, er prosjektet godkjend for delfinansiering.

Det var mellom ana eit krav frå Vestlandsprogrammet at søkjar får godkjend forprosjekt gjennom Marin Verdiskapingsprogram (MVP).
 
Prosjektet skal teste ut dyrkingsteknologi som skal gje grunnlag for å starte ei oppskalering av norsk østersnæring.

Prosjektet strekk seg over 3 år og har eit totalbudsjett på kr. 3 000 000. Vestlandsprogrammet vil stø prosjektet med inntil kr. 1 mill. Søkjerbedrift er Bømlo Skjell AS.

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:  Vestlandsprogrammet
Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune