Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Vestlandsprogrammet delfinansierer fire nye utviklingsprosjekt i 2009


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 21.04.2009
 

Vestlandsprogrammet fekk inn 11 søknadar med søkandssum på litt over 15 mill. kroner etter utlysinga i 2009. Etter grundige faglege vurderingar og med bakgrunn i dei avgrensa økonomiske ressursane Vestlandsprogrammet har til rådvelde, er det fire søknadar som får tilbod om delfinansiering.

Følgjande prosjekt vil kunne få delfinansiering frå Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar i 2009:
 
Grenseverdier for CO2 under intensive produksjonsbetingelser
(1 årig) (søkjar: Norsk Sjømatsenter)
Rotatorier som levande for til torskeyngel
(1 årig) (søkjar: SINTEF FIskeri og Havbruk)
Kommeriselt kråkebollefor
(2 årig) (søkjar: Sea Urchin Farm AS)
Slaktig og videreforedling av oppdrettstorsk
(2,5 år) (søkjar: Møreforsking Marin)
 
Total sum løyvd i 2009 er kr. 5 095 000.

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:  vestlandsprogrammet, utlysing 2009
Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune