Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende 11 søknadar til Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 03.04.2009
 

Interessa for næringsutvikling innan nye marine artar er stor! Innan fristen den 1. april var det komen inn til saman 11 søknadar til Vestlandsprogrammet. Total søknadssum er i overkant av 15 millionar kroner, noko som er langt over den summen programmet har til rådvelde.

Startdato: 1. april 2009
Sluttdato: 1. april 2009

Følgjande søknadar er registrerte (i ikkje-prioritert rekkefølgje):
 1. Rotatorier som levende for til torskeyngel
 2. Produksjonsoptimalisering i larve- og juvenilfasen hos torsk (TOPCOD)
 3. Dødelighet av skjell ved transport til pakkeri
 4. Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk
 5. Protokoll for produksjon av torskeyngel
 6. Produksjon og utprøving av undersjøisk gjerde
 7. Skalldyrkonferansen 2009
 8. Kommeriselt kråkebollefor
 9. Bestandsforsterkende tiltak gjennom aktiv forvaltning og utsett av kommerisielt klekket hummeryngel
 10. Europeisk nettverk for marin fisk i oppdrett
 11. Grenseverdier for CO2 under intensive produksjonsbetingelser for torsk

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:  Vestlandsprogrammet, søknadar
Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune