Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Programstyret for frukt og grønt, møte den 12.desember 2011


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 03.01.2012
 

Siste møtet i programstyret i 2011 vart nytta m.a. til å sjå på varestatistikken for 2011 og korleis ein skal vidareføra programstyret sitt arbeid i 2012 og åra framover. Det skal lagast sluttrapport for perioden 2007-2011 som skal leverast i januar 2012, og det vil der bli gjort greie for korleis vidare arbeid før organiserast og finansierast.

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 12. desember 2011 1000
Avslutningsdato 12. desember 2011 1400

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune