Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren


Publisert av Arne Berge (Rogaland fylkeskommune), 02.12.2011
 

VestMarin som det fylkesovergripande marine samarbeide mellom dei fire fylkeskommunane på Vestlandet, søker no etter gode forprosjekt knyta til fiskerisektoren på Vestlandet. Det er sett av inntil 1 mill. kroner til dette føremålet.

Søknadane vil bli vurdert etter:

  • Involvering av bedrifter med sete på Vestlandet (må dekke to eller fleire av vestlandsfylka).
  • Vestlandsunikt, dvs. omfatta problemstillingar som i særleg grad er viktige for fiskerinæringa på Vestlandet.
  • I utgangspunktet kan vi dekke inntil 50 % av budsjetterte kostnader ved forstudiet.
  • Forstudiet bør ikkje strekke seg over meir enn 10 månader.

Eigen søknadsmal skal nyttas, denne finn ein nede på denne sida. Søknad for midlar til forstudie skal vere levert innan 1. februar 2012.

Kontaktpersonar:
Arne Berge (leiar), Rogaland fylkeskommune, Mobil: 926 26 263, E-post: arne.berge@rogfk.no

Siri Hanson, Hordaland fylkeskommune, Tlf: 55 23 92 86, E-post: siri.hanson@post.hfk.no

Inge Døskeland, Hordaland fylkeskommune, Mobil: 97698358, E-post: inge.doskeland@post.hfk.no

Lena Søderholm, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Mobil: 970 35 449, E-post: lena.soderholm@sfj.no

Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune, Tlf: 71 25 81 66, E-post: lisbeth.nervik@mrfylke.no


Søknadsmal finn ein nede på denne sida. Utfylt søknad sendes i E-post til Arne Berge, arne.berge@rogfk.no.

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:
VestMarin

Oppstartsdato: 1. desember 2011
Avslutningsdato 1. desember 2012

Forankra til:
VestMarin

Internasjonal status:
Anna

Kode og nøkkelord:
Ultysing, fiskeri

Dokument til nedlasting:

Søknadsmal.doc


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune