Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Reiselivsstrategi Sogn og Fjordane - april 2011


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 15.06.2011
 

Programansvarleg for den nye reiselivsplanen Jan Heggheim kalla inn styringsgruppene i dei fylkesdekkande programstyra til møte og workshop på Alexandra Hotel i Loen den 28-29. april 2010.

Fylkesdirektør Heggheim ynskte velkomen til ein dag med diskusjonar rundt strategiar og samhandling.

Møtet var ein oppstart for arbeidsgruppene for oppfølging av dei ulike delprogramma i reiselivsplanen for Sogn og Fjordane.  På møtet bidrag klyngeprosjektet NCE Tourism og prosjektet "Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane" med sine perspektiv på korleis ein kunne lukkast.

Programmet var:

Torsdag 28. april 20.00     Middag 

Fredag 29. april

08:30     Reiselivsplanen for SFJ, organisering og prioriterte satsinger, Jan Heggheim

08:50     Reiselivssatsingen til Innovasjon Norge SFJ, Halvor Flatland og Åsne Folstad


09:05     Reiselivssatsingen til Fylkesmannen i SFJ, Christian Rekkedal og Bjørn Harald Haugsvær

09:20     NCE Tourism, organisering og prioriterte satsinger, Ann Margret Hauknes og Ann-Helen Blakset

09:40     Kaffepause 10:00     Workshop – reiselivsnæringens viktigste utfordringer, Erik Jakobsen

11:30     Lunsj

12:15     Workshop – potensiale i temabaserte bedriftsnettverk, Erik Jakobsen

13:45     Møte i arbeidsgruppene for delprogrammene (Infrastruktur-, Aktør- og Bærekraftprogrammet)

14:30     Oppsummering, 10 min. fra hvert delprogram                
Avslutning ca. 15:00

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:
Hotel Alexandra
Loen
Sogn og Fjordane
Norway

Arrangør:
Programstyret for reiselivsplanen i Sogn og Fjordane 2010 til 2025, ved programansvarleg Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Oppstartsdato: 28. april 2011 2000
Avslutningsdato 29. april 2011 1500

Forankra til:
Reiseliv Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
reiselivsf

Dokument til nedlasting:

Møte og workshop 29042011.docx


Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune