Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Programstyret for frukt og grønt styrkjer relasjonane til Innovasjon Norge


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 27.04.2009
 

Programstyret for frukt og grønt hadde møte med Innovasjon Norge 19.03.09, der leiar og sekretær presenterte programstyret si arbeidsform, mål og resultat. Dir. Halvor Flatland presenterte Arenaprogrammet, og det vart drøfta mogeleg søknad om arenaprosjekt.

Programstyret for frukt og grønt arbeider for auka verdiskaping i frukt- og grøntsektoren i Sogn og Fjordane, og så langt syner utviklinga at ein er på rett veg. Programstyret prøver å samordna prosessar innan sektoren, slik at alle arbeider mot felles mål. Det sentrale i arbeidet er at næringa skal ha fleirtal i programstyret, men tiltaka kan verka i heile verdikjeda. Det er stort samsvar mellom måten programstyret arbeider på, og  arenaprogrammet sine målgrupper og prioriteringar. Programstyret vil gå vidare med denne saka i nært samspel med Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane.
 
Programstyret sende også innspel til jordbruksforhandlingane når det galdt målprisordninga for pære og plomme

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 19. mars 2009 1030
Avslutningsdato 19. mars 2009 1430

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
arenaprosjekt, Innovasjon Norge, frukt og bær
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune