Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 7.12.08


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 15.01.2009
 

Programstyret ser at utviklinga innan frukt- og grøntsektoren i fylket går rette vegen. Det er likevel viktig at prosessane som er i gang vert samordna for å nå måla som er sette i programmet. Fellestiltak, og utnytting av eksterne konsulentar i fleire område, er eitt av tiltaka som ein forventar vil ha effekt.

Verdien av frukt og grøntproduksjonen auka til over 80 mill. kr i 2008, og dette er over ei forventa rettlinja utvikling til målet på 120 mill kr. i 2015.
 
web-sida hagis føreslår ein vert ingegrert med Norsk landbruksrådgiving (LR) sitt fagforum i frukt og bær, men Programstyret meiner det er viktig at Njøs næringsutvikling får same vilkår som LR til å leggja inn stoff.
 
Elles vart det gjennomgått planlagde fellestiltak i 2009, og nye prosjekt som er søkt om / har fått løyvingar.
 

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 7. desember 2008 10
Avslutningsdato 7. desember 2008 14

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
Frukt, bær, grønt, hagis, varestatistikk, fellestiltak
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune