Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 29.08.08


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 06.10.2008
 

Situasjonen for konservesbær, nye prosjekt og strategi for teknologioverføring var viktige tema på programstyret sitt møte i august.

Situasjonen for konservesproduksjon av raude bær er vanskeleg, og det trengs ein gjennomgang av situasjonen og strategi for korleis ein går vidare.
 
Dei ulike mottaka gjekk gjennom prosjekt som er igang, og enno har det vore for liten aktivitet for å få igang prosjekt under "frukt og bær rundt neste sving". Programstyret forventar at Njøs næringsutvikling blir meir aktiv i forhold til den satsinga.
 
S.H.Hjeltnes gjekk gjennom eit innlegg om teknologi-overføring som vart presentert på eit aprikos-symposium i mai. Dette omhandla kiwi, men har stor relevans for programstyret sitt arbeid for å auka verdiskapinga i frukt og grønt frå fylket.

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 29. august 2008 09:30
Avslutningsdato 29. august 2008 13:00

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune