Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 21.11.2007


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 11.12.2007
 

Programstyret i frukt og grønt hadde møte i Lærdal 21.11.2007 og drøfta m.a. korleis ein skal kunna nytta senteret på Njøs i vidare arbeid. Også pågåande prosjekt og situasjonen for utanlandsk arbeidskraft vart drøfta

Møtet i programstyret i Lærdal vart litt amputert, i og med at det var 3 forfall. Likevel var det mange viktige emne som vart drøfta, som m.a. situasjonen innan bringebær både volum for produksjonen, eksport og situasjonen når det gjeld bruk av utanlandsk arbeidskraft. Det vart også drøfta korleis fylket på beste måte skal koma i inngrep med det nye utviklingsprogrammet for frukt, reiseliv og kulturlandskap på Vestlandet.

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 21. november 2007 10:30
Avslutningsdato 21. november 2007 13:30

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune