Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 10 i program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 22.08.2007
 

Styringsgruppa diskuterte i dette møtet strategien for 2008, som innspel til det fylkeskommunale budsjettet. På bakgrunn av røynslene dei to fyrste åra, vil programstyret konsentrera seg om 5 satsingsområde.

Dei 5 satsingsområda er:
  1. Festivalar, arrangement og kulturformidling
  2. Kompetansehevande tiltak
  3. Marknadstiltak / produktutvikling
  4. Infrastruktur
  5. Anna                       
Programstyret vil be om kr 3 mill for 2008. Dei tildelte midlane vil i hovudsak bli lyste ut, med søknadsfrist kring 1. februar 2008. Det vil bli laga ein eigen katalog til føremålet, saman med elektroniske søknadsskjema.
 
I programstyret sat Harry Mowatt, Roar Werner Vangsnes, Anita Solbakken, Åsne Folstad, Olav Ellingsen, Arne Monrad Johnsen.

Resultat:

Det vart laga eit notat i møtet, med kort skildring av programmet sin strategi for 2008, og trong for midlar innanfor kvart satsingsområde.

Adresse og område med aktivitet:

Skei Hotel, Jølster, Sogn og Fjordane

Arrangør:

Program Opplevingsnæringar 2005-2008
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Oppstartsdato: 21. august 2007 1000
Avslutningsdato 21. august 2007 1230

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune