Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 9 program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 08.08.2007
 

Styringsgruppa for program opplevingsnæringar delte i dette møtet ut kr 2 mill i tilskot. Av 33 søknader fekk 18 tilskot. Det var jamt over gode søknader, men innanfor stramme budsjettråmer, måtte programstyret prioritera å gi støtte til nokre utvalde prosjekt.

Bak tildelingane låg eit velfungerande partnerskapsarbeid. Representantane frå dei ulike offentlege institusjonane og næringslivet, bidrag sterkt med viktig informasjon, slik at ein unngjekk dobbeltfinansiering, eller gjorde andre feiltrinn. Mellom anna overtok Innovasjon Norge to prosjektsøknader, som dei meinte høyrde meir heime hjå dei.

Resultat:

For full oversikt over tildelingane 2007, gå til denne linken: http://www.rup.no/meldingar/melding.aspx?newsid=48

Adresse og område med aktivitet:

Skei Hotel
Sogn og Fjordane

Arrangør:

Program Opplveingsnæringar 2005 - 2008
Sogn og Fjordane

Oppstartsdato: 18. juni 2007 1200
Avslutningsdato 18. juni 2007 1500

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune