Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 8.12.2006


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 30.03.2007
 

Også på desembermøtet i programstyret vart det gjort vedtak som støtta opp under Sogn og Fjordane fylkeskommune og strategigruppa sine prioriteringar for eit nytt senter på Njøs

Sogn og Fjordane fylkeskommune oppnemnde ei strategigruppe for å vurdera vidare utvikling av eit senter på Njøs, og ein delegasjon frå Sogn og Fjordane hadde møte i LMD saman med Bioforsk ledelse og Graminor den 6.12.06.
 
Administrasjonen i fylkeskommunen arbeidde med saksførebuing til fylkestinget for handsaming der den 12.desember, og programstyret gav innspel til administrasjonen frå møtet.

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Sogn og Fjordane

Arrangør:

Programstyret for frukt og grønt

Oppstartsdato: 8. desember 2006 12
Avslutningsdato 8. desember 2006 15:30

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune