Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 21.06.06


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 30.03.2007
 

Programstyret gjorde vedtak om å be fylkeskommunen ta ansvar for å kalla saman ei gruppe som skal arbeida for å utvikla Njøs til eit senter for naturbasert næringsutvikling. Elles vart det gitt orienteringar om prosjekt som er i gang.

I møtet i programstyret vart det også orientert om at det er oppnemnt styringsgruppe for nye vekstar. Torbjørn Takle, Rikard Lysne og Marianne Bøthun er medlemer i denne styringsgruppa.
 
Elles vil Bama ha ein gjennomgang på kvalitetssystema for bringebær, og Torbjørn Takle organiserer dette i veke 30.

Resultat:

Adresse og område med aktivitet:

Sogn og Fjordane

Arrangør:

Programstyret for frukt og grønt

Oppstartsdato: 21. juni 2006 10
Avslutningsdato 21. juni 2006 13

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune