Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 6 program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 13.11.2006
 

Programstyret hadde møte på Skei Hotel. Denne gongen sto diskusjon om metode for utlysing og marknadsføring av partnarskapen sine verkemidlar retta mot opplevingsnæringane på programmet. Ein diskuterte også programmet si rolle i høve dei ulike partnarane.

Til stades:
Harry Mowatt, Per Ingolv Nygård, Gunnhild Berge Stang, Marit Hjortung, Arne Monrad Johnsen, Sjur Sekse og Christian Rekkedal.
Eli Førde Aarskog og Noralv Distad hadde meldt forfall.
Norunn Haugen møtte i staden for Noralv Distad.

Resultat:

Programstyret vart samd om at programmet skal ha fylgjande funksjonar i høve dei ulike partnarane:
 
FELLES MÅL OG STRATEGIAR
SAMORDNING AV TILTAK
ARBEIDSFORDELING
FELLESPROSJEKT MED SAMFINANSIERING
SATSINGAR MED RETTA UTLYSING
Partnarskapen satsar på felles ein katalog,  som skal vera klar i januar.

Adresse og område med aktivitet:

Skei Hotel
Jølster, Sogn og Fjordane

Arrangør:

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Program opplevingsnæringar

Oppstartsdato: 3. november 2006 1000
Avslutningsdato 3. november 2006 1400

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune