Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt


Publisert av Stein Harald Hjeltnes (Graminor), 20.10.2006
 

Programstyret for frukt og grønt hadde møte 27.09 på Njøs der hovudvekt var lagt på oppfylgjing av tiltak sidan sist, situasjonen for Njøs og regional brukarstøtta FoU.

Programstyret drøfta pågåande prosjekt og aktivitetar på møtet, der m.a. nye vekstar, eksportprosjektet, Norske kvalitetsplommer, konsumbær og UTTS-prosjektet vart gjennomgått.  Det vart også brukt ein del tid på å bli orienterte om og drøfta aktiviteten i strategi-gruppa for å utvikla Njøs som fylkeskommunen har sett ned.
Aktivitetsplanen er ikkje påbyrja, og denne saka vart utsett.

Resultat:

Referat frå møtet er lagt på rup (ikkje offentleg)

Adresse og område med aktivitet:

Sogn og Fjordane
Oslo
Nederland og England (eksport)

Arrangør:

Programstyret

Oppstartsdato: 27. september 2006 10
Avslutningsdato 27. september 2006 13

Forankra til:
Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane

Internasjonal status:
Målgrupper

Kode og nøkkelord:
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune