Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 5 program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 10.10.2006
 

Oppdraget til programstyret denne dagen var å spele inn strategiar og forslag på tiltak til det fylkeskommunale budsjettet 2007. Planen vart levert seinare same dag. Programstyret ber om kr 3 mill frå fylkeskommunen i 2007. Tiltaka i planen må sjåast på som gode døme. Programstyret ynskjer å lysa ut prosjektmidlar når tildelinga er klar.

Til stades på møtet var Harry Mowatt (leiar), Christian Rekkedal (FMLA), Per Ingolv Nygaard (FMLA), Marit Hjortung (Sunnfjord reiseliv), Noralv Distad (regionane), Gunnhild Berge Stang (kulturavdelinga til fylkeskommunen).

Programstyret hadde ei god drøfting av den nye planen, basert på innspel frå medlemene i programstyret.

Resultat:

Resultatet av møtet var søknaden som vart sendt til fylkeskommunen seinare på dagen.

Adresse og område med aktivitet:

Møtet var på Skei Hotel, Jølster.
Sogn og Fjordane, Norway.

Arrangør:

Programstyret Opplevingsnæringar
Fylkesplanen Sogn og Fjordane fylkeskommune 2005-2008

Oppstartsdato: 12. september 2006 1000
Avslutningsdato 12. september 2006 1400

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune