Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 4 program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 16.08.2006
 

Program opplevingsnæringar hadde fått tildelt kr 1,7 mill til å gjennomføra programplanen for 2006. Etter diskusjon og avstemming vart det vedteke å dela alle midlane ut til nokre av dei tiltaka / søknadane som låg føre.

Til stades på møtet var desse:
 
Harry Mowatt (leiar), Tom Farsund møtte (utan stemmerett) i staden for Marit Hjortung, Per Ingolv Nygård, Sjur Sekse, Arne Monrad Johnsen, Christian Rekkedal, Noralv Distad, Eli Førde Aarskog. Forfall: Lars Hustveit.

Til møtet hadde dei to sekreterane lagt fram kvar si liste over tiltak som burde støttast. Det endelege resultat er å rekna som fleirtalsvedtak, då konsensus ikkje vart oppnådd.

Resultat:

Tabellen viser tiltak/prosjekt som fekk støtte frå program opplevingsnæringar i 2006.

Post

2006

2007

2008

SUM

Muntehuset

50

0

0

0

Jetteturar, Flåm

59

0

0

0

Sognefjord symjefestival

60

0

0

0

FRAM kultur, Mentor/IN

350

0

0

0

Online booking Sunnfjord

100

0

0

0

Opne landskap, FMLA

250

0

0

0

Skiltprosjekt, Jostedalen nasj.p.

200

0

0

0

Kvernsteinsprosjektet, Hyllestad

200

0

0

0

Nye frukt og bærkulturar, Njøs

125

0

0

0

Program frukt og bær

50

0

0

0

Fjordkysten, samarbeid

236

0

0

0

Villsauen, støtte til USA-tur

20

0

0

0

Totalsum

1700

0

0

0

 


Tabellen viser støtte i kr x 1000

Adresse og område med aktivitet:

Skei Hotel
Jølster, Sogn og Fjordane, Norge

Arrangør:

Program Opplevingsnæringar
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Regionalavdelinga
6863 Leikanger

Oppstartsdato: 28. juni 2006 1000
Avslutningsdato 28. juni 2006 1400

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune