Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 2 program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 16.08.2006
 

Programstyret hadde som oppgåve å lage ferdig sitt forslag til programplan innan 1. juni. Programplanen skulle leggast fram for hovudutval for plan og næring den 20. juni. På dette møtet gjekk ein gjennom søknader til dei ulike institusjonane og innspel frå satsingsområda. Ein diskuterte også form og innhald i planen.

Ti stades på møtet var Harry Mowatt (leiar), Lars Hustveit, Marit Hjortung, Per Ingolv Nygård, Sjur Sekse, Christian Rekkedal, Arne Monrad Johnsen

Noralv Distad og Eli Førde Aarskog vart hindra frå å delta.


Resultat:

Resultate vart skildra i eit referat, som grunnlag for vidare arbeid med planen. Sjå arkiv (ikkje off).

Adresse og område med aktivitet:

Skei Hotel, Jøster, Sogn og Fjordane, Norge

Arrangør:

Program Opplevingsnæringar
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Regionalavdelinga
6863 Leikanger

Oppstartsdato: 22. mai 2006 1000
Avslutningsdato 22. mai 2006 1400

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune