Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Møte Møte 1 program opplevingsnæringar


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 03.05.2006
 

Program Opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane har hatt sitt fyrste møte. På møtet var det fyrst og fremst eit mål å få til ei felles forståing av begrepet "opplevingsnæringar", og få til ei grov inndeling i ulike delmål. Dette lukkast ein med.

Til møtet hadde ein sett opp fylgjande agenda:
 1. Velkommen til møte i programstyret (Harry Mowatt)
 2. Presentasjon av medlemene i programstyret, rollar og funksjonar (alle)
 3. Om fylkesplanen (Lars Hustveit)
 4. Om oppdraget (Arne Monrad Johnsen)
 5. Om verktøy og metodikk (Arne Monrad Johnsen)
 6. Om handlingsplanen som skal vera ferdig 1. juni (Arne Monrad Johnsen)
 7. Om opplevingsnæringar (Diskusjon leia av Harry Mowatt) Målet er å oppnå semje i styringsgruppa om korleis ein skal definera ”opplevingsnæringar” i programmet. Ein vil her dela ut SNF-rapport nr 07/06 ”Opplevingsnæringane i Vestlandsbygdene. Betingelser, strategier og muligheter.
 8. Oppstart på arbeidet med handlingsplan for programmet ( Harry Mowatt / AMJ) Diskusjon med mål om å konkretisera hovudmålet i programmet (programmål), og delmål i form av delprogram.
 9. Om føringar og innspel frå fylkesplanarbeidet så langt. Nye innspel frå gruppa. Prosjekt, konkrete tiltak, etc.. (Harry Mowatt)
 10. Vidare arbeid i programmet (Harry Mowatt)
 11. Neste møte
   
Programstyre
 
Harry Mowatt, S&Fj fylkeskommune, politikar, LEIAR
Lars Hustveit, Sogn og Fjordane fylkeskommune, RA
Per Ingolv Nygård, Fylkesmannen S&Fj
Noralv Distad, Sogn Regionråd, regionråda
Sjur Sekse, Innovasjon Norge
Marit Hjortung, Reisemål Sunnfjord, Næringa
Eli Førde Aarskog, Nordfjord Hotel, Næringa
 
Sekreteriat
Arne Monrad Johnsen, S&Fj fylkeskommune, RA (hovudansvar)
Christian Rekkedal, Fylkesmannen S&Fj, (fråfall)

Resultat:

Ein vil koma attende til resultatet i form av eit referat. Arbeidsgruppa skal levere eit forslag til handlingsplan til Hovudutval for Plan og Næring innan 1, juni. Ein har no sett i gong ein prosess for å nå dette delmålet.

Adresse og område med aktivitet:

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger, Norway

Arrangør:

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Regionalavdelinga
Askedalen 2
6863 Leikanger, Norway

Oppstartsdato: 3. mai 2006 1000
Avslutningsdato 3. mai 2006 1400

Forankra til:
Opplevingsnæringar

Internasjonal status:

Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune